TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2017-2018

Trường Tiểu Học Nguyễn Tất Thành tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2017-2018 và bầu ra Ban chấp hành Liên Đội mới.

Bầu ra Ban chấp hành Liên Đội mới năm học 2017-2018 Bài viết liên quan