NĂM HỌC 2016- 2017 LIÊN ĐỘI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO QUYÊN GÓP ỦNG HỘ 2 BẠN TRỌNG TRƯỜNG BỊ BỆNH NẶNG

Liên Đội phát động phong trào quyên góp ủng hộ 2 học sinh bị bệnh nặng trong trường hiện đang điều trị ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan