LỄ TỔNG KẾT CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIÊU NHI TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Trường đạt giải BA cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu Nhi Tỉnh Phú Yên lần thứ nhất năm học 2015-2016


Bài viết liên quan