HÒA CÙNG KHÔNG KHÍ TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Sáng ngày 5/9/2017 Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành khai giảng năm học mới năm học 2017-2018
Năm học 2017-2018 nhà trường đón 94 học sinh vào lớp 1 và được biên chế thành 3 lớp 1A, 1B, 1C

Văn nghẹ chào mừng năm học mới 

Và một số hình ảnh khác

Mạnh tường quân hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó 

Bài viết liên quan