CÔNG TY MAY VINH HƯƠNG TÀI TRỢ 10 BỘ QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

Công ty may Vinh Hương tặng 10 bộ quần áo đồng phục cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường.
Bài viết liên quan