HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013

7giờ 30 ngày 07 tháng 01 năm 2013, lễ khai mạc “Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh” được tổ chức tại hội trường phòng GDĐT Thành phố Tuy Hòa. Trong buổi lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Tá, giám đốc Sở GDĐT ; bà Nguyễn Thị Ngọc Ái,

 

 

            7giờ 30 ngày 07 tháng 01 năm 2013,  lễ khai mạc “Hội thi giáo viên dạy giỏi  tiểu học cấp tỉnh” được tổ chức tại hội trường phòng GDĐT Thành phố Tuy Hòa. Trong buổi lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Tá, giám đốc Sở GDĐT ; bà Nguyễn Thị Ngọc Ái, phó Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo; có đầy đủ các Trưởng phòng và phó trưởng của các phòng GDĐT  Thành phố Tuy Hòa, Thị xã Sông Cầu và của 7 huyện trong tỉnh; các nghiệp vụ, giáo viên tham gia hội thi,  Hiệu trưởng của các trường có giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, ngoài ra có phóng viên Đài Truyền hình tại Phú Yên, Đài Truyền thanh và truyền hình Phú Yên.

            Trong hội  thi giáo viên dạy giỏi lần này có 45 giáo viên tiểu học tham gia, đây là những giáo viên dạy giỏi xuất sắc của các đơn vị huyện, Thị, Thành phố. Mỗi khối lớp có 9 giáo viên của 9 đơn vị trong tỉnh. Các yêu cầu của hội thi thực hiện theo tinh thần của thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Sau buổi lễ, các giáo viên tham gia làm bài kiểm tra năng lực và từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 01 năm 2013, các giáo viên tham gia dự thi dạy các tiết thực hành ở lớp học của trường TH Trưng Vương và TH Lạc Long Quân.

 Một số hình ảnh về hội thi:


  

                                                                     Nguyễn Trọng Thiện – PTP. GDTiH