Một số hình ảnh tại buổi khai giảng tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn