Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Tọa Đàm Kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2018)

Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Tọa Đàm Kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2018)