KẾT QUẢ THI IOE - TIẾNG ANH CÁC CẤP

KẾT QUẢ THI IOE - TIẾNG ANH CÁC CẤP NĂM HỌC : 2012 - 2013
KẾT QUẢ THI IOE - TIẾNG ANH CÁC CẤP

 NĂM HỌC : 2012 - 2013

STT   HỌ VÀ TÊN      LỚP               CẤP  HUYỆN                   CẤP TỈNH             QUỐC          GIA  
 THỜI GIAN   KẾT QUẢ    THỜIGIAN   KẾT QUẢ   THỜI GIAN   KẾT QUẢ
 1  NGUYỄN HOÀNG NHƯ MAI     5D  15'15g  giải nhất   22'7g  giải ba    
 2  PHAN THỊ MỸ TRÚC   5C      30'  giải KK        
 3  NGUYỄN THỊ BÍCH SÂM  4D      30'  giải KK        
 4  NGUYỄN HUỲNH MINH THƯ       3A      30'  giải KK        
                 Nguồn:so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn Copy link