KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN INTERNET CẤP HUYỆN

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC : 2012 - 2013
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN INTERNET CẤP HUYỆN 
 KHỐI : 1 
NĂM HỌC : 2012 - 2013

 STT      HỌ VÀ TÊN   LỚP       ĐIỂM THI     THỜI GIAN      ĐẠT GIẢI     
 1  HUỲNH KIM TIN  1B  290  14'36  NHẤT
 2  NGUYỄN THỊ MỸ CHI   1B   270 13'29  NHẤT
 3  NGUYỄN THỊ NHƯ Ý   1B  270  8'24  NHÌ
 4  NGUYỄN DIỆU THANH HẠ           1B  260  9'39  Kh.K
 5  BÙI VĂN HUNG HUNG  1C  230  17'29  Kh.K
 6  VÕ XUÂN QUỲNH  1C  230  26'35  kh.K
 7  NGUYỄN ANH TÚ   1D  200  14'47  Kh.K
 8  LÊ THẮNG  1A  195  12'27  Kh.K
 9  NGUYỄN THỊ LÂM NHƯ  1D  180  15'55  Kh.K
 10  NGUYỄN THỊ THU NGÂN  1C  170  23'38  Kh.K
 11  PHAN THỊ THÚY DIỄM  1B  165  9'37  Kh.K
 12  NGUYỄN THỊ LINH DUY  1D  150  17'5  Kh.K

 
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN INTERNET CẤP HUYỆN 
KHỐI : 2
NĂM HỌC : 22012 - 2013
 
 STT     HỌ VÀ TÊN     LỚP   ĐIỂM THI THỜI GIAN   ĐẠT GIẢI
 1  ĐỖ NHÂT HUY  2D  290 11'15  NHẤT
 2  ĐẶNG TUẤN KHANH  2D  290 14'42  NHẤT
 3  LÊ THIỀU MINH KHÔI   2C  260 34'37 NHÌ 
 4  NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG         2D   205 13'19 Kh.K
 5  LÊ ĐỖ HUYỀN NGÂN  2C  160 18'26 Kh.K
 6  NGUYỄN TẤN LAM LAM        2D         160           23'43                    Kh.K        
Nguồn:so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn Copy link
Bài viết liên quan