KẾT QUẢ INTERNET TOAN 3 - 4 - 5

KẾT QUẢ INTERNET TOÁN 3 - 4 -5 NĂM HỌC : 2012 -2013

 

KẾT QỦA INTERNET TOÁN 3 - 4 -5
 NĂM HỌC : 2012 -2013

 

 STT      HỌ VÀ TÊN  

 

LỚP     

 

  THỜI GIAN   

 

  ĐIỂM THI    

 ĐẠT GIẢI    
 1  NGÔ VIỆT NGÂN  3A  39'16  250  NHẤT
 2  PHAN VIỆT HÀ  4A  17'20  280  NHẤT
 3  NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN   4D  11'41  270  NHÌ
 4  NGUYỄN THỊ THÙY TRINH        4D  21'53  230  BA
 5  NGUYỄN THỊ BÍCH SÂM   4D  22'39  230  BA
 6  NGUYỄN LÊ HẬU   4D  23'4  230  BA
 7  LÊ THỊ HOÀI NGỌC   4E  34'8  220  KK
 8  NGUYỄN THÀNH TÂM   4A  16'2  210  KK
 9  HUỲNH MINH QUYỀN   4D  21'33  150  KK
 10  NGUYỄN HOÀNG NHƯ MAI  5D  13'48  300  NHẤT
 11  NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG   5D  16'24  240  BA
 12  LÊ ĐỖ TIẾN MẠNH   5C  22'59  200  KK
 13  NGUYỄN THỊ BÌNH AN   5C  22'34  180  KK
 14  PHAN THỊ MỸ TRÚC   5C  13'51  160  KK

Nguồn: so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn
Bài viết liên quan