DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT CẤP HUYỆN NĂM 2013 - 2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT CẤP HUYỆN NĂM 2013 - 2014
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THƯỞNG THI OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT CẤP HUYỆN  NĂM HỌC : 2013 -2014 

       
    STT               HỌ VÀ TÊN                    LỚP                  MÔN             ĐẠT GIẢI  
 1  Nguyễn Thị Bích Sâm  5  Toán   Ba
 2  Nguyễn Thị Thùy Trinh   5  Tiếng Việt   Nhì
 3  Nguyễn Thị Như Quỳnh  5  Tiếng việt  Ba
         

Nguồn: so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn
Bài viết liên quan