DANH SÁCH ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN LẦN THỨ V NĂM HỌC : 2013 - 2014

DANH SÁCH ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN LẦN THỨ V NĂM HỌC : 2013 - 2014
DANH SÁCH ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 
CẤP HUYỆN LẦN THỨ V NĂM HỌC 2013 - 2014


 STT        HỌ VÀ TÊN                 LỚP         THÀNH TÍCH          
 CẤP HUYỆN  CẤP TỈNH     
 1  Đặng Tuấn Khanh   3A  Nhất đơn nam Bóng bàn
độ tuổi (9-10)
 HCV đơn nam Bóng bàn 
độ tuổi (9-10)
 2  Nguyễn Thị Phương My     4D  Nhất đơn nữ Bóng bàn 
độ tuổi (10)
 HCB đơn nữ Bóng bàn
độ tuổi (10)
 3  Nguyễn Hoàng Chương  3D  Nhì cờ vua nam Tiểu học 
độ tuổi (9 tuổi)
 HCB cờ vua Nam
Tiểu học độ tuổi (9 tuổi)
 4  Ngô Việt Ngân   4A  Nhất cờ vua nữ Tiểu học
độ tuổi (10-11)
 HCV cờ vua Nữ
Tiểu học độ tuổi (10-11)
 5  Võ Minh Thảo  5E  Nhì ném bóng Nữ Tiểu học   
 6  Hồ Tú Nhi  4D  Nhì đá cầu nữ tiểu học   
 7  Nguyễn Minh Quyền  5D  Nhất bậc xa Nam Tiểu học
Ba đá cầu Nam độ tuổi11
 
 8  Phan Thị Thu Hà  5C  Ba chạy 60m nữ Tiểu học  
 9  Đoàn VĐV Trường TH số 1
Hòa Xuân Tây
  Ba toàn đoàn khối Tiểu học   

Nguồn:so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn Copy link