Hội Thi Giáo viên dạy giỏi môn chuyên cấp Tiểu học cấp Huyện Năm học 2017 - 2018

Hình ảnh Hội Thi Giáo viên dạy giỏi môn chuyên cấp Tiểu học cấp Huyện Năm học 2017 - 2018. 

 

Giáo viên dạy giỏi cô: Huỳnh Thị Bích Chi. Giáo viên Tiếng Anh. Trường Tiểu học Kim Đồng

 

 

Bài viết liên quan