Hội Thi Chỉ huy Đội Giỏi - Phụ trách sao giỏi tỉnh Phú Yên, lần thứ 2 năm học 2017 - 2018

Hình ảnh Hội thi Chỉ huy Đội Giỏi - Phụ trách sao giỏi tỉnh Phú Yên, lần thứ 2 năm học 2017 - 2018. Thầy Phan Đình Thiệu Trường Tiểu học Kim Đồng

 

Bài viết liên quan