Ngày 5/9/2020 Trường Tiểu học Kim Đồng Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021

 

 

 

Bài viết liên quan