Ngày 27/11/2019 Trường Tiểu học Kim Đồng Tổ chức Đại hội Liên Đội Nhiệm Kỳ 2019 - 2020

 

 

 

 

Bài viết liên quan