Ngày 20.10.2018 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Hội thi Tiếng hát họa mi Năm học 2018 - 2019

Ngày 20.10.2018 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Hội thi Tiếng hát họa mi Năm học 2018 - 2019