Ngày 20/11/2019 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Tọa Đàm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11