Ngày 19/10/2019 Trường Tiểu học Kim Đồng Tổ chức Hội Thi Tiếng hát Họa Mi Năm học 2019 - 2020