Ngày 15 tháng 7 năm 2020 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Lễ Tổng Kết Năm học 2019 - 2020

 

 

 

 

Bài viết liên quan