Ngày 14.11.2018 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Đại hội Liên đội Năm học 2018 - 2019

Ngày 14.11.2018 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Đại hội Liên đội Năm học 2018 - 2019

 

 

 

 

Bài viết liên quan