Ngày 05/09/2019 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan