Ngày 04/01/2020 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức buổi gặp mặt - chia tay Thầy giáo Huỳnh Trực ( nghỉ hưu theo Nghị Định 108)