Ngày 01/10/2020 Cán Bộ - Giáo viên – Nhân viên Trường Tiểu học Kim Đồng Gặp mặt – Chia Tay Cô Nguyễn Thị Xuân về Nghỉ hưu theo chế độ Bảo Hiểm Xã Hội năm học 2020 - 2021

 

 

 

Bài viết liên quan