LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày 05/09/2018 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Bài viết liên quan