KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN NỘI DUNG DẠY HỌC, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện công văn Số 29/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai thực hiện dạy học qua Internet đối với cấp tiểu học trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19 năm học 2019-2020.

/upload/44578/fck/files/KE HOACH TRIEN KHAI DAY HOC QUA INETRNET DOI VOI CAP TIEU HOC_kyso (1).pdf

Trường Tiểu học Kim Đồng lập Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng việt, Toán, Tiếng Anh Năm học 2019 - 2020 như sau:

Kế Hoạch giảng dạy môn Tiếng việt và Toán học kỳ II năm học 2019 - 2020

/upload/44578/fck/files/CHÍNH.docx

Kế Hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh học kỳ II năm học 2019 - 2020

/upload/44578/fck/files/TIẾNG ANH(1).doc