HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 

HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2017 - 2018

- Tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp trường” ngày 21/4/2018. Tiếp tục tập luyện chuẩn bị tham gia dự thi cấp huyện.

* Một số hình ảnh

Em Đỗ Kim Ngân. Học sinh lớp 3C. Trường Tiểu học Kim Đồng đang kể chuyện về Bác Hồ