DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁP HUYỆN NH : 2016 -2017

    * KHỐI LỚP 3 : 

1. EM Nguyễn Huỳnh Minh Toàn  đạt giải KK
2. Em Đỗ Kim Ngân  đạt giải KK

* Khối lớp 4
 

1. Em Đỗ Gia Khang   đạt giải Ba
2. Em Đặng Công Hà  dạt giải Ba
3. Nguyễn Thị Hải Yến  đạt giải KK

* Khối lớp 5
 
1. Huỳnh Kim Tín  đạt giải nhì
2. Nguyễn Thị Mỹ Chi  đạt giải ba
3. bùi Quang Hưng  đạt giải KK
4. Nguyễn Anh Tú đạt giải KK
5. Nguyễn Hiếu Thảo  đạt giải KK
 
Nguồn:so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn Copy link