Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Bích Chi
Giáo viên dạy Anh văn Huỳnh Thị Bích Chi
Ngày tháng năm sinh 12/03/1975
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ Hòa Vinh
Điện thoại 0946182221
Email englishbc75@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Cô Huỳnh Thị Bích Chi. Giáo viên dạy Anh Văn

Cô Huỳnh Thị Bích Chi. Giáo viên dạy Anh Văn