Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thấm
Giáo viên Nguyễn Thị Thấm
Ngày tháng năm sinh 20/10/1975
Giới tính Nam
Trình độ Cao Đẳng sư phạm
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Thôn Nam Bình 1 - Xã Hòa Xuân Tây - huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0849542570
Email nguyenthitham75hxt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Cô: Nguyễn Thị Thấm.  Giáo viên

Cô: Nguyễn Thị Thấm. Giáo viên