Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Minh
Giáo viên Huỳnh Thị Minh
Ngày tháng năm sinh 10/11/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Thôn Thạch chẩm - Xã Hòa Xuân Tây - huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0949430537
Email huynhthiminhpy@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Cô Huỳnh Thị Minh. Giáo viên

Cô Huỳnh Thị Minh. Giáo viên