GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

   Địa chỉ:  Thôn Nam Bình 2 - Xã Hòa Xuân Tây - huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên

Email :  s1hoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn

Điện thoại :05735191

        

         Trường tiểu học Kim Đồng nằm ở phía tây quốc lộ 1A, trên 80% dân số sống chủ yếu bằng nông nghiệp, đời sống còn khó khăn. Nhưng rất quan tâm đến việc học tập của con em.

         Trường thực chất có từ trước giải phóng lúc đó là trường tiểu học Thạch Chẩm. Sau giải phóng với nhiều tên gọi khác nhau như: Trường Phổ thông cơ sở Hòa Xuân 1; Trường Cấp 1 số 1 Hòa Xuân (Từ tháng 8/1989) và Trường tiểu học số 1 Hòa Xuân Tây là tên gọi tháng 8 năm 1992 đến nay. Năm học 2017-2018 đổi tên thành Trường Tiểu học Kim Đồng. Nhiệm vụ của nhà trường là nâng cao dân trí và giáo dục phổ thông cấp tiểu học trên địa bàn 3 thôn : Thạch Chẩm, Nam Bình 1, Nam Bình 2 thuộc xã Hòa Xuân Tây.

         Xã Hòa Xuân Tây có 6 thôn, 01 khu kinh tế Đá Dựng, 02 HTX NNKD & DV.
         Tổng diện tích tự nhiên: 4532 ha, đất chuyên dùng 206,67 ha, đất ở 38,11 ha và đất chưa sử dụng 1993,48 ha.
         Dân số: 2906 hộ, với: 13.561 nhân khẩu.
         Kinh tế địa phương ổn định và tiếp tục phát triển, số lượng lương thực hàng năm ổn định, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch hợp lý theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, tổng thu nhập xã hội năm sau cao hơn năm trước. An ninh chính trị, TTATXH được cũng cố, và tăng cường từng bước ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về Quốc phòng .
        Nhân dân Hòa Xuân có truyền thống đấu tranh cách mạng, được công nhận Hòa Xuân là xã Anh Hùng.
        Hệ thống giáo dục phát triển, có 01 trường THCS, 02 trường Tiểu học, 01 trường Mẫu bán công.
       Văn hoá xã hội được đáp ứng bảo đảm ngày càng tốt hơn về nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ban giám hiệu Trường TH Kim Đồng