• c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710
  • c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b22
  • 616b3b046783929944dd0dd5f24c6d6898
  • 79b173a8d3598ce0fc02a1dcf954f65a67
  • 4752735f389fa49c204591af3fb35449
  • 6a6362ec0715e748307b9296a3b079ab
  • 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3
  • aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56
  • 3b27fa5f1cff623c28bdb8b3df3d766819
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Kim Đồng - Đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên nhi đồng cứu quốc làng Nà Mạ, ...
Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng tại Khu di tích Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, làng Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng). Kim Đồng (1929 – 15 tháng 2 năm 1943) là bí danh của Nông Văn Dèn (một số sách báo ghi nhầm thành Nông Văn Dền), một thiếu niên người dân tộc Nùng, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Anh là người đội trưởng đầu...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 49