KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

Ngày khai giảng năm học 2020 - 2021

Một số hình ảnh ngày khai trường:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan