KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Lễ kết nạp Đảng viên 2020 - 2021

Đ/c Mận và Đ/c Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan