MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG 2018 - 2019

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

Chờ hết mưa để lao động

 

Trồng cây thuốc nam

 

Trồng vườn cây thuốc nam

 

Trồng vườn cây thuốc nam

 

Bài viết liên quan