HỘI THI CẮM HOA HUYỆN ĐÔNG HÒA 2018 - 2019

Nhằm tôn vinh ngày Phụ nữ Việt Nam huyện Đông Hòa đã tổ chức hội thi cắm hoa.Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan