CHIA TAY 3 CÔ GIÁO VỀ HƯU: CÔ HOA, CÔ THANH, CÔ MỪNG

Ôi thương quá ngôi nhà mình đang sống, giờ phải chia tay thật ngậm ngùi, ai cũng muốn nói lên điều mình ấp ủ nhưng sao lại cứ nghẹn lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các cô vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình.

Bài viết liên quan