Buổi chia tay cô Chi Viện

Luân chuyển về Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

 Sau đây là một số hình ảnh trong buổi chia tay:

 

cô Mỹ Hòa - Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu 
Nhãn

 

Cô Chi Viện tặng quà cho nhà trường

 

Nhãn
Nhãn
Công đoàn Tổ 3
Nhãn

 

Nhãn
Nhãn

 

Nhãn
Nhãn
Nhãn

 

Công đoàn tổ Công đoàn 
Công đoàn Tổ 1 tặng quà chia tay

 

Bài viết liên quan