Thông tin chi tiết:
Trần Xuân Bình
Giáo viên Trần Xuân Bình
Ngày tháng năm sinh 01/01/1964
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Hòa Bình I, Tây Hòa, Phú yên
Điện thoại 0903599218
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách