Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tuyết
Giáo viên Nguyễn Thị Tuyết
Ngày tháng năm sinh 01/01/1965
Giới tính
Học hàm, học vị Cao đẳng Tiểu học
Địa chỉ Đồng Thạnh, Hòa Tân Đông, Đông Hòa
Điện thoại 01686678751
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách