Thông tin chi tiết:
Huỳnh Văn
Họ và tên Huỳnh Văn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1955
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Trung học sư phạm
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông Hòa
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách