Thông tin chi tiết:
Huỳnh Văn
Giáo viên Huỳnh Văn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1955
Giới tính
Học hàm, học vị Trung học sư phạm
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông Hòa
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách