Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Thanh
Giáo viên Huỳnh Thị Thanh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1963
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông Hòa
Điện thoại 01222448657
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách