Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1963
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đẳng Tiểu học
Địa chỉ Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên
Điện thoại 1289474731
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách