Thông tin chi tiết:
Ngô Thij Kim Lang
Họ và tên Ngô Thij Kim Lang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1969
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn tổ 2
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Xuân Thạnh, Hòa tân Tây, Tây Hòa
Điện thoại 01682320496
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách