Thông tin chi tiết:
Ngô Thij Kim Lang
Tổ trưởng chuyên môn tổ 2 Ngô Thij Kim Lang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1969
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Xuân Thạnh, Hòa tân Tây, Tây Hòa
Điện thoại 01682320496
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách