Thông tin chi tiết:
Lê Thị Cúc
Họ và tên Lê Thị Cúc
Ngày tháng năm sinh 01/01/1964
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Xuân Thạnh, Hòa tân Tây, Tây Hòa
Điện thoại 0120592220
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách