Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lén
Giáo viên Nguyễn Thị Lén
Ngày tháng năm sinh 24/12/1961
Giới tính
Học hàm, học vị THSP
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông hòa, Phú Yên
Điện thoại 01669741800
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách