Thông tin chi tiết:
Nguyễn Chí Sơn
Giáo viên Nguyễn Chí Sơn
Ngày tháng năm sinh 27/05/1961
Giới tính
Học hàm, học vị Cao đẳng Âm nhạc
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông hòa, Phú Yên
Điện thoại 0984324446
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách