Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Ái
Giáo viên Huỳnh Thị Ái
Ngày tháng năm sinh 10/12/1966
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông hòa, Phú Yên
Điện thoại 0977760398
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách